wat
is
Coaching?

Een professionele coach ondersteunt coachees (cliënten) bij het stellen van heldere doelen en begeleidt hen in het proces van de verandering. 

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. De coachee krijgt meer inzicht in eigen gedrag en wordt zich bewust van eigen oplossingen die zorgen voor het behalen van de doelen. Eigen kennis wordt vergroot en zo nodig aangevuld met kennis en of tips van de coach. Doelen worden daardoor gemakkelijker en sneller behaald. 

Voorop staat dat de coach voornamelijk veel vragen stelt om de eigen oplossingen, kennis en talenten in te zetten voor de gewenste positieve verandering.


Eigen motivatie is hierin de belangrijkste sleutel. 

 

"Coaching is unlocking a person's potential to maximize their growth"

 • Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.
 • De coach stelt vragen zodat de beste oplossing naar voren komt. Eigen oplossingen werken altijd beter dan een aangedragen oplossing. 
 • De coachee is intrinsiek gemotiveerd om veranderingen aan te brengen
 • De vertrouwensband tussen coachee en coach is hét belangrijkste van het hele traject. Zonder vertrouwen of een ‘klik’ heeft het traject geen enkel nut. 
 • Verandering vindt plaats wanneer men andere dingen gaat doen. Uit je comfortzone stappen is daarbij een belangrijk onderdeel. 

Vraag altijd eerst een vrijblijvend gesprek aan met een coach om te ervaren of het ‘goed voelt’. Schroom niet om verder te zoeken wanneer je geen klik voelt. Het is zonde van je tijd en geld om een traject in te gaan met een persoon waarbij jij je niet op je gemak voelt. 

Kenmerken van
Coaching

"Change and growth can be painful but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong"

Kenmerken
van een
goede
coach

Een professionele en bekwame coach heeft de volgende eigenschappen: 

 • Betrokken, menselijk en authentiek
 • Objectief & neutraal, zonder oordeel
 • Duidelijk
 • Oplossingsgericht
 • Praktisch
 • Spiegelend
 • Verdiepend
 • Betrouwbaar & respectvol
 • Positief
 • Inlevend